0 Kč

Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty

Zobrazit košík

Jaká hrozí rizika při přenášení kontaktních čoček?

Přenášení kontaktních čoček a zdravotní rizika

Mnoho uživatelů se dívá na doporučení nosit kontaktní čočky po přesně stanovenou dobu jako na argument dobrý akorát tak pro obchodníky. Myslí si, že požadavkem na pravidelnou výměnu si chce obchodník zajistit pravidelný příjem a uměle získat stálé zákazníky. Bohužel tomu tak není. K pravidelné výměně kontaktních čoček existuje mnoho dobrých důvodů.

Usazeniny na čočkách

Usazeniny na kontaktních čočkách Prakticky od prvního nasazení kontaktní čočky na oko začne docházet k jejímu zanášení a kontaminaci. Do kontaktní čočky se začne ukládat různorodý biologický materiál ze slz a nanášet usazeniny z prostředí. Žádný roztok nemá takovou fyzikálně-chemickou vlastnost, která by čočku 100% vyčistila. Tyto usazeniny se v průběhu nošení degradují až do stádia, kdy se stávají toxickými. Dochází ke značnému snížení propustnosti kyslíku a zvýšení rizika zánětu rohovky či vředovitého onemocnění oka. Snížení propustnosti kyslíku se může vnímat jako snížení pohodlí. Vnímání pohodlí je individuální, ovšem zdravotní rizika přenášení jsou pro každého stejná.

Mnutí kontaktních čoček

Proces čištění čoček, jak před uložením do pouzdra, tak ráno při proplachování před nasazením do očí, by nikdy neměl být ochuzen o promnutí čoček prstem v dlani nebo (lépe) na horní straně zápěstí, kde je naše kůže mnohem jemnější. Mnutí (RUB) před uložením do pouzdra s roztokem významně snižuje množství usazenin, které na čočce po proběhnutí dezinfekce zůstane. Na řadě víceúčelových roztoků je sice uvedeno „NO RUB“. Tyto roztoky lze opravdu „bez mnutí“ používat. Vliv na efektivitu roztoku při čištění a dezinfekci je však neoddiskutovatelný. Každý oční specialista jej proto přece jen doporučuje.
Pages comments: Reply to # - Zrušit
Top