0 Kč

Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty

Zobrazit košík

Velká brýlová soutěž se značkou CRULLÉ

Kupte si v našem obchodě jakékoli dioptrické brýle se zabroušenými skly a soutěžte o další dioptrické brýle Crullé se základními brýlovými skly a sluneční brýle k tomu!

Výhra:

Dioptrické brýle Crullé se základními brýlovými skly a sluneční brýle Crullé dle svého výběru! To je výhra pro 3 z Vás, na které se usměje štěstí v naší soutěži.

Pravidla soutěže:

Cílem tohoto dokumentu je úplné sdělení pravidel soutěže o dioptrické brýle se základními zabroušenými skly a o sluneční brýle Crullé. Tato pravidla lze upravit pouze písemně, a to formou dodatků.

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník musí být zákazníkem pořadatele.

 • Nakupte od 20. 1. 2020 do 30. 4. 2020 (do půlnoci) jakékoli dioptrické brýle se zabroušenými skly na našem e-shopu a automaticky se stáváte účastníkem soutěže. O ceny budou soutěžit všechny nestornované a uhrazené objednávky odeslané v období soutěže.
 • Vítěze na daný měsíc vybereme vždy první pracovní den v následujícím měsíci. Prvního výherce vybereme 2. 3. 2020, druhého výherce vybereme 1. 4. 2020 a třetího výherce vybereme 4. 5. 2020.
 • Výherce za daný měsíc bude zveřejněn na našich sociálních sítích a na webu cocky-optika.cz
 • Vítězové budou vybráni nezávislým posuzovatelem, který bude zvolen pořadatelem.
 • Výherce bude kontaktován na e-mail či mobilní telefon uvedený v objednávce.
 • Výhru lze uplatnit na e-shopu cocky-optika.cz

Dodatek:

 • Soutěžící souhlasí s pořízením audiovizuálního záznamu pořadatelem při předání výhry a s jeho následným využitím při marketingové propagaci.
 • Soutěžící se odmítnutím podmínek vzdává práva na výhru v soutěži. Pořadatel je oprávněn výběr výherce anulovat a následně ho znovu opakovat.
 • Účastí v soutěži potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito soutěžními pravidly.
 • Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook nebo Instagram.
 • Pořadatel soutěže je ORC-Optika s.r.o. se sídlem Stružky 1326/6, 198 00 PRAHA 9 Kyje
 • Pořadatel si také vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který jakkoli porušuje stanovené podmínky
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Výhra v soutěži není právně vymahatelná.

Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, správci osobních údajů, společnosti ORC-Optika s.r.o. se sídlem Stružky 1326, 198 00, Praha 9 – Kyje, IČ: 27179681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102359. Osobními údaji je myšleno: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště. Tyto údaje je nezbytné zpracovat za účelem předání výhry po dobu 10 let. Souhlas soutěžícího je dobrovolný, bez jeho udělení však není možné zařadit účastníka do soutěže. Za podmínek stanovených v nařízení má soutěžící právo: požadovat od správce přístup k osobním údajům; na informace, jaké údaje jsou zpracovávány; na opravu osobních údajů; na výmaz osobních údajů (pokud není výmaz osobních údajů v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti ORC-Optika s.r.o.); na omezení zpracování osobních údajů; vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás může soutěžící kontaktovat na e-mail: gdpr@cocky-optika.cz, nebo může kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pages comments: Reply to # - Zrušit
Top